Temadag for CE-mærkning af stål -og aluminium konstruktioner efter EN 1090 (EN 3834)

Dato og sted

Middelfart: ​10.6.2024

​Tilmelding løbende.

Pris pr. deltager: 3.150 kr. eks. moms, inkl. kompendium og forplejning (der serveres rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe) Vi tager de nødvendige hensyn i forhold til hygiejne.

Kurset henvender sig til:

Metalbranchen, rådgivere, medarbejdere der skal opbygge eller har opbygget kvalitetssystem til EN 1090. Virksomheder der skal CE-mærke, når skal leveres konstruktioner i stål eller aluminium til bygninger.

Baggrund

Siden 1.7 2014 har alle virksomheder der fremstiller stålkonstruktioner og aluminium konstruktion skulle opfylde EN 1090.

kravene i EN 1090 bliver fortolket og gennemgået, og der gennemgås hvordan en godkendelse af EN 1090 foretages.

Program

Kl. 9.00 velkomst og lovmæssig baggrund:

·​byggevaredirektivet

·​vejledninger for EN 1090

Kl.10.00 Beregninger af konstruktioner:

·​beregninger

·​projektering.

Kl. 11.00 Fremstilling af konstruktioner:

·​indgangskontrol og dokumentation

·​sammensvejsninger af dele

·​krav til svejseprocedure og wps

·​krav til svejsecertifikater

·​krav til svejsekontrol

·​overfladekrav.

Kl. 13.00 Svejsepersonale:

·​krav til personer

·​krav til svejsekoordinator

·​krav til svejseudstyr og maskiner

Kl.14.00 CE- mærkning af dele:

·​egen bygning af konstruktioner

·​krav til overensstemmelseserklæring

·​krav til CE-mærkning

kl. 15.00 Kvalitetssystemet:

·​krav til kvalitetssystemet

·​opbygning af systemet.

Kl.16.00 Slut. ​

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk