App for trykbærende udstyr​

Kan hentes i App Store eller her:​

Type:

Her vælges beholder,

Kedel eller Rørledning

Volumen:

Her vælges total volumen på beholderen eller kedlen

Diameter

Ved rør er det den nominelle diameter på røret:

DN 25, DN 32, DN 50 m.v.

Der findes f.eks. ikke DN 33 eller DN 98.

DN er den indvendige, nominelle diameter.

Pressure

Trykket er ved:

- Fremstillingskontrol: Beregningsrykket PS.

- Enheder: Sikkerhedsventilens indstillingstryk.

- Trykbærende udstyr i drift: Sikkerhedsventilens indstillingstryk.

Nature of fluid

Gas: Hvis mediet bliver til gas når det kommer ud til atmosfæren.

Eks.: Ved vand over 110oC, skal valget være gas.

Væske: Hvis mediet er væske, når det kommer ud til atmosfæren. Eks.: Ved vand under 100oC, skal valget være væske.

Fluid Group

Gruppe 1, hvis medie er brandbart, brandnærende, giftigt m.v.

Eks.: Ammoniak, propangas m.v.

Gruppe 2, medie som er ufarlig

Eks.: Luft, vanddamp, Co2 m.v.

Calculate

Tryk på Calculate knappen, så kommer kategori på det trykbærende udstyr.

Der ligger en vejledning på App’en om hvorledes kategorien laves om, fra kategorier til kontrolklasse, efter arbejdstilsynets regler.

Ring hvis der er spørgsmål på: +45 80272727

Share

Bemærk i bunden af App’en kan vurdering /beregning også sendes til kunden, eller dig selv.​

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk