Uddannelse af inspektør for trykbærende anlæg

For virksomheder med egenkontrol eller medarbejdere, der gerne vil efteruddanne sig indenfor området.

Deltagere: Personer der har en uddannelse som smed, maskinarbejder, elektriker, maskinmester, ingeniør.

Tid og dato

Middelfart den 16.-17.-18. April 2024.

Tilmelding

Løbende

Pris

Kurset koster kr.13.250 pr. deltager eks. moms. I prisen er inkluderet forplejning og undervisningsmateriale.

(der serveres rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe) Vi tager de nødvendige hensyn i forhold til hygiejne.

Varighed og program

Kurset varer 3 dage.

1. dag

Kl. 9.00 Lovmæssig baggrund - herunder bekendtgørelse nr.100 som erstattes af 1977. Bekendtgørelse om rørsystemer og trykbeholdere herunder:

·​anvendelsesområde af bekendtgørelsen

·​opstillingskontrol af trykbeholdere og rørsystemer

·​besigtigelse og eftersyn af trykbærende anlæg

·​ændring og undtagelser af kontrolklasser for trykbeholdere

·​ændring af køleanlæg.

Kl. 14.00 Andre bekendtgørelser, der er nyttige at kende:

·​bekendtgørelse nr. 289 om transportable trykbærende anlæg

·​bekendtgørelse nr. 564 om simple trykbeholdere

·​ændring og undtagelser af kontrolklasser for trykbeholdere

·​ændring af køleanlæg.

Kl. 16.00 CE- mærkning af trykbeholdere og rørledninger EU-direktiv nr.190 (PED):

·​inddeling i kategorier (ændring af klasser)

·​fremstilling

·​krav til dokumentationen ved fremstillingen

·​nye og brugte beholdere og rørledninger (mærkeplader).

2.dag

Kl. 8.00 Kontrolklasse:

·​inddeling af kontrolklasser

·​beholdertyper

·​diagrammer

·​undtagelser

Kl. 10.00 Bekendtgørelse nr. 100/1977:

·​opstilling af trykbeholdere

·​dokumentation for nye beholdere

·​dokumentation for gamle beholdere

·​krav til opstillingsstedet

Kl. 12.30 Opstillingskontrol, anmeldelse og sikring af trykbeholdere:

·​anlægssikring af trykbærende udstyr

·​anmeldelse til inspektionsorgan

·​krav til opstillingskontrol (dokumentation)

·​vurdering af sikkerhedsudstyret

·​idriftsætning af trykbærende udstyr.

Kl. 14.30 Bekendtgørelse nr. 99 om ombygning og reparation:

·​havari og skader af trykbeholdere

·​ombygning af trykbeholdere

·​nye trykbærende anlæg.

Kl. 17.00 Sprængninger og arbejdsulykker:

·​ulykker på/med beholdere/kedel

·​sprængning af trykbeholdere.

3.dag

Kl. 8.00 Eftersyn og besigtigelse på trykbeholdere:

·​anlægstyper

·​bekendtgørelse nr. 100/1977

·​armatur eftersyn

·​besigtigelser

·​kontrolbøger.

Kl. 10.00 Inspektion i praksis på forskellige anlægstyper:

·​anlægssikring (sikkerhedsventiler, vurderinger, afprøvning)

·​tæringer (beregninger-vurderinger)

-​Erfaring – vurdering- ved inspektion

·​inspektionsskemaer

·​inspektion af beholder

·​værktøj og udstyr.

Kl. 12.00 Opsummering af:

·​bekendtgørelse 100/1977

·​bekendtgørelse 190

·​bekendtgørelse 99.

Kl. 14.30 Prøve 2 timer.

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk