Håndbog om kedler og trykbærende anlæg.

2004 udgav jeg ”Håndbog for kedelpassere”, der henvendte sig til kedelpassere, maskinmestre, ingeniører og andre, der beskæftiger sig med pasning, salg og projektering af kedelanlæg samt procesanlæg. På baggrund af alle de positive henvendelser, jeg har modtaget på håndbogen og den kendsgerning, at regelgrundlaget for kedel- og procesanlæg er ændret pr. 1. maj 2016, har jeg valgt at udsende en revideret udgave.

Samtidigt har jeg benyttet muligheden for at udvide bogen til også at omfatte dimensionering af sikkerhedsventiler, forskellige typer af rørsystemer, affaldsanlæg, procesanlæg og et afsnit om skader og havarier. Bogen indeholder det nye lovstof der er kommet siden 2010, regler samt det praktiske indenfor kedel- og procesanlægsområdet. I ”Håndbog for kedelpassere” udgave 4 er her medtaget alle nye regler som er ændret med privatiseringen af området inden for kedler- og procesanlæg. Bogen er på 400 sider.

Bogen indeholder teori om kedel- og procesanlæg, i et afsnit varmtvandsanlæg, et afsnit om affaldskedler, et afsnit om køleanlæg, et afsnit om procesanlæg samt et dimensioneringsafsnit.

Bag i bogen er en reference liste af virksomheder som for dampkedler, et afsnit for har bidraget til bogen.

Min baggrund for at udgive bogen er min ansættelse i Arbejdstilsynet igennem 20 år samt efterfølgende i14 års erfaring, hvor jeg har været beskæftiget med fremstillingskontrol og periodiske undersøgelser af trykbærende anlæg. Sideløbende har jeg været underviser på uddannelsen for kedelpasser og på kurser for anerkendte sagkyndige. I dag er jeg ansat i Bruun Inspektion, hvor jeg varetager Inspektionsorgans opgaver, der blandt er kedel- og proces anlæg. Ligeledes deltager jeg i møder i udvalg hvor regler bliver udarbejdet og fortolket.

Tak til alle jer jeg møder ude i dagligdagen, som har inspireret mig til denne bog og brænder lige så meget for dette område som mig.

Også en stor tak til dem som har bidraget til bogen.

Bogen koster 430,00 kr. ex. moms + 105 kr. i forsendelsesgebyr pr. ordre.

Bogen kan bestilles på mail: info@bruun-inspektion.dk

Levering inden for 1 uge.​

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk