​Bruun Inspektion udfører ikke mere Svejseprocedure

Til svejsning af stålkonstruktioner samt trykbærende anlæg efter PED og TPED.

Rev. den 9.3.2023

Kvalificering af svejseprocedure for stål (WPS)

I den industrielle produktion bliver kvalitetskontrol af svejsning mere og mere vigtig. Krav til korrekt svejsekvalitet stiles fra kunder og myndigheder m.fl. Mange svejsevirksomheder har allerede tilpasset deres svejseprocedurer til de eksisterende kvalitetsstyringsstandarder. Kontrol sker gennem virksomhedens kvalitetskrav, procedurer og personale.

Svejsecertifikat

Når der svejses på trykbærende udstyr både ved nye og reparation skal svejseren have et gyldigt svejsecertifikat, som har til formål at vise at svejseren er i stand til at foretage en god svejsning.

Valg af standard

Kontakt vores svejsespelist på 88 272727 således du år den bedste vejledning.

Ved udførelse af en procedureprøve bruges normalt DS/EN ISO 15614-1, som er anerkendt i Europa, men også ASME eller tyske regler accepteres. Standarderne sætter krav, derfor anvendes der en række standardemner:

 • Stumpsøm i plade
 • Stumpsøm i rør
 • T-stød i plade (benævnes T-joint i standarden omfatter også kantsømme)
 • Afgreningsrør (rør mod rør med vinkel <= 90 grader).

NDT og mekanisk prøvning

I standarderne fremgår, hvilke krav der er til NDT og mekanisk prøvning indenfor de forskellige materialegrupper.

For eksempel når stumpsømme i rør eller plade bliver svejst, vil prøveomfanget normalt omfatte:

 • 100 % visuel inspektion
 • 100 % radiografi eller ultralyd prøvning
 • 100 % magnetpulver eller penetrant prøvning
 • 2 tværgående trækprøver
 • 2 sidebøjeprøver
 • 2 rodbøjeprøver
 • En makroundersøgelse.

Dette gøres for at virksomheden kan vise at man har evnen til at lave en svejsning.

Svejsning af prøveemne

NDT og mekanisk prøvning

I ISO 9606 fremgår der hvilke krav der er til NDT og mekanisk prøvning ved certificering af svejsere.

Prøvningsomfanget kan eksempelvis være:

 • 100 % visuel inspektion
 • 100 % radiografisk eller ultralyd prøvning
 • Bøjeprøvning, 2 stk. makroslib
 • Hårdhedsmåling.

Hårdhedsmålingen udføres ofte på svejsninger for at undersøge hårdheden efter svejsning, dette for at sikrere en korrekt svejseproces.

Bruun Inspektion anvender underleverandører til radiografisk prøvning.

Destruktiv prøvning (DT)

DT (destruktiv prøvning) er en metode, hvor materialet bliver testet på en destruktiv måde for at bestemme mekaniske egenskaber såsom styrke, sejhed og hårdhed. Formålet er at undersøge, om kvaliteten af ​​en svejsning eller et materiale opfylder de mekaniske egenskaber som kræves i standarder eller kunder og leverandører.

​Prøverne udsættes for forskellige belastninger og stress, og på den måde findes egenskaber for materialet.

Destruktive prøvninger anvendes ofte sammen med NDT, denne kombination giver den bedst mulige information om materialer og svejsninger. Ikke-destruktive tests viser evt. revner, korrosion eller andre svejsefejl. Destruktive tests angiver materialets styrke og egenskaber.

Bruun Inspektion anvender underleverandører til destruktiv prøvning.

Hårdhedsmåling

Vickers-hårdhed består i at lade en pyramideformet diamantspids under stigende belastning trænge ned i en plan overflade, hvorefter indtrykkets diagonaler opmåles. Hårdhedstallet fremkommer som kvotienten mellem lasten i kg og det plastisk deformerede areal i mm2. Oftest anvendes belastninger på 10-100 kg​

​Billede af hårdhedsmåling på stumpsøm.

Destruktiv prøvning:

 • Mekaniske test (træk, bøjning og slagprøver)
 • Hårdhedsmåling, makro-og mikro-testning
 • Materiale analyse

 • Metallografiske undersøgelser
 • Verificerer egenskaber af et materiale
 • Fastlægger kvaliteten af svejsninger
 • Hjælper med at reducere fejl, ulykker og omkostninger.

Hårdhed / Hardness Test Report

Billedet viser en hårdhedsmåling af svejsningen.​

Klik for større billede.

Trækprøvning

Trækprøvning udføres ved, at et standardiseret prøve emne spændes op mellem to kæber og forlænges med konstant hastighed indtil emnet bryder. Herved får man resultater om trækstyrke, flydespænding og forlængelse. Trækprøvningens vigtigste enkeltværdi er flydespændingen. Værdien viser hvor meget et metallisk materiale kan udsættes for uden en blivende deformation.

​Billedet viser et emne til test i en trækmaskine.

Slagsejhedsprøvning

Slagsejhedsprøvning udføres ved at et standardiseret prøve emne slås over i et pendul, den energi der bruges til at bryde emnet er resultatet på prøven. Disse test udføres ofte med lave temperaturer da stål bliver sprødt og derved kan udvise lave slagsejheds egenskaber. Metoden viser hvor sejt materialet er ved bestemte temperaturer.

​Billedet viser hammer som bruges til at måle slagenheden på materialet.

Billedet viser emnerne som er blevet slået.

Bøjeprøvning

Bøjeprøvning udføres ved at et standardiseret prøve emne bøjes omkring en dorn mellem to dorne. Metoden viser fleksibiliteten og eventuelle fejl i en svejsning eller et materiale.

Micro- og makro analyse

Ved Micro og makro analyse slibes og poleres et prøveemne med specielt vådt slibe papir og poleres med specielle kalder. Herefter ætses metallet og derved fremkaldes strukturen. Hvor efter metallet under forstørrelse kan analyseres. Metoden viser struktur i materialet.

Billedet viser en forstørrelse af en revne på en

kantssømssvejsning. Billedet stammer fra prøvningslaboratorium

Bestemmelse af skader og deres afhjælpning er ofte et rent metallurgisk problem, som kræver bistand af eksperter.

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

 • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
 • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk