​Kedler

Bruun Inspektion udfører konstruktionsgennemgang, fremstillingskontrol, inspektion af alle typer kedler.​

Bruun Inspektion A/S er den ideelle samarbejdspartner omkring inspektion af kedler. 

For os handler det nemlig om meget mere end blot at gennemføre den lovpligtige, periodiske inspektion af dine installationer. Vi bidrager også med værdifuld viden til brug for dine vedligeholdelsesprogrammer.

Det er af stor betydning for din virksomhed, at både sikkerheden og driftssikkerheden er helt i top. 

Dette sikres bedst gennem planlægning og projektstyring i dit vedligeholdelsesprogram, hvor Bruun Inspektion A/S i øvrigt erfarne og højt kvalificerede medarbejdere tilrettelægger inspektion og eftersyn, så de passer bedst muligt ind i virksomhedens drift.

Vi er din sparringspartner på fejlfinding og på at forhindre gentagelse af fejl. 

Men for Bruun Inspektion A/S er opgaven ligeså meget at udføre et forebyggende arbejde i tæt samarbejde med din virksomhed, både på eksisterende anlæg og i form af kvalitetssikring under modernisering af anlægget eller installation af en ny kedel.​​​

​Krav til inspektion:

Tabel. Maksimale intervaller i år

Trykbeholdere

Besigtigelse: 4​

Eftersyn: 2​

​Trykprøvning: –

Dampkedler

Besigtigelse: 4​

Eftersyn: 1

​Trykprøvning: 8

Enheder uden dampkedel

Besigtigelse: –

Eftersyn: 2

​Trykprøvning: –

Enheder med dampkedel​

Besigtigelse: –

Eftersyn: 1

​Trykprøvning: –

Rørsystemer​

– Kun udvendig besigtigelse er påkrævet.

Besigtigelse: 48

Eftersyn: 2

​Trykprøvning: –

​For nittede dampkedler er det maksimale interval dog 2 år for besigtigelse og 4 år for trykprøvning.

For trykbeholdere, dampkedler og rørsystemer, der indgår i enheder, foretages eftersynet i forbindelse med eftersynet af enheden

Kilde: Arbejdstilsynet bekendtgørelse nr. 100

Vore inspektører har stor erfaring i kedler lige fra små kedler til store kraftværkskedler.

Lovpligtigt krav til kedler, beholdere samt rørledning Inspektion

 • Inspektion af kedler- og procesanlæg foretages af et Inspektionsorgan (kontrolklasse A og B).​

Denne kontrol består af:

 • ​Fremstillingskontrol
 • Opstillingskontrol
 • Periodiske undersøgelser og inspektion
 • Undersøgelse af skader og havarier
 • Levetidsundersøgelse

Kedlen skal være forsynet med en udstyrsjournal.

Arbejdstilsynets regler

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr.

​Denne bekendtgørelse fastsætter reglerne for opstillingskontrol og periodiske undersøgelser af kedler, dampkedler og rørsystemer.

​Bekendtgørelser som er gældende indenfor kedel og procesanlæg

Bruun Inspektion A/S er akkrediteret til bekendtgørelse nr. 100 og kan derfor:  

 • ​​Godkendelse af hele procesanlæg, herunder sikkerhedsudstyr (24-72 timer)
 • Opstillingskontrol af nye kedler
 • Periodisk og lovpligtig kontrol
 • Inspektion ved skader
 • Trykprøvning
 • Afprøvning af sikkerhedsudstyr
 • Godkendelse af flis-kedler m.m.

​Fordele ved Bruun Inspektion A/S test af kedler:

 • Minimering af driftsstop og produktionsstop
 • Afdækning af problemer, før der opstår skader

Der er generelt tre hovedtyper af forekommende kedelskader som Bruun Inspektion A/S fokuserer på:

 • Revner
 • Korrosion

Det skal også bemærkes, at bestemmelse af skader og af­hjælpning kan være et rent metallurgisk problem, som kræver bistand af eksperter på området.

Sprængning eller reparation m.m.

Dampkedelanlægget skal tages ud af brug i følgende tilfælde:

 • Hvis kedelanlægget eller dele deraf udsættes for sprængning eller brand.
 • Hvis beholder eller rør i dampkedel, overheder eller economiser har været overophedet eller pludseligt afkølet
 • Hvis der er konstateret revner eller andre skader, der har indflydelse på anlæggets sikkerhed.

Der skal altid gives oplysning til Bruun Inspektion A/S om skadens omfang.

Anlægget må først tages i brug igen, når organet har givet tilladelse til at anlægget tages i brug. Inspektionsorganet skal altid involveres i reparationsforslag.

Reparationsforslag skal foreligge og som minimum indeholde:

 • ​Beskrivelse af problemet
 • Tegning
 • Fremgangsmåden for reparationen inkl. hvordan eksisterende fejl fjernes
 • Kontrolmetode og omfang af reparationen
 • Materialevalg
 • Elektrodevalg
 • Svejseprocedure

Krav til kontrol under reparationen, kontrollen skal omfatte følgende:

 • Certifikater på svejser og materialer
 • WPS på svejsninger
 • Fremstillingskontrol af reparationen før, under og efter svejsninger.

Det er Bruun Inspektion A/S der vurderer omfanget af reparationen. Udskiftning af en røgrør vurderes til en lille reparation, men udskiftning af en ildkanal som på billedet vurderes som en stor reparation.

På venstre billede ses at ildkanalen er demonteret. På højre billede ses isvejset en ny ildkanal. Denne reparation tog 6 uger.

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

 • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
 • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk