Kurser i åndemiddelluft

Temadag i måling og vedligeholdelse af trykluftanlæg der bruges til åndedrætsluft.

Kurset er for sagkyndige/montører, der til daglig arbejder med trykluftsanlæg samt personale, der har ansvaret for fyldningen af åndemiddelluft til flasker. Kurset er udarbejdet så myndighedens krav til kontrol af åndemiddel bliver gennemgået

Mål

Kursisterne får en viden om at foretage kontrol og vedligeholdelse af trykluftanlæg samt foretage målinger af trykluften.

Kursisterne får viden om og kan foretage en risikovurdering, ud fra de overordnede principper i DS/EN standarder og de konkrete krav i bekendtgørelserne.

Kursisterne får viden om at vurdere kvaliteten af trykluften brugt som åndedrætsluften (i henhold til At-vejledningen) af virksomheden.

Tid og sted

Middelfart 22.5.2024 eller efter aftale

Tilmelding

Løbende

Pris pr. deltager

Pris pr. deltager: 3.150 kr. eks. moms, inkl. kompendium og forplejning (der serveres rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe) Vi tager de nødvendige hensyn i forhold til hygiejne.

Program

Kl. 9.00 Sygdomme der forekommer blandt medarbejdere, der arbejder i industrien.

Kl. 9.30 Lovmæssig baggrund:

·​Arbejdstilsynets bekendtgørelser

·​Arbejdstilsynets vejledninger.

Kl.11.00 Gennemgang af kompressoranlæg:

·​krav til CE-mærkning

·​rørledninger

·​filtre

·​rengøring af luftanlæg.

Kl.11.30 Indsugningskanal, kompressorrummet, kompressorfabrikat:

·​olie & maskindiagnose

·​vandudskiller- filter & kølesystemet

·​beholder og rørsystemet.

Kl. 12.30 Gennemgang af driftsprotokol og kontrolbog:

·​valg af måleudstyr og metoder

·​måling af oliegasser

·​valg af filter og holder for partikelmålinger.

Kl. 13.30 Opstilling af måleudstyr herunder:

·​gennemgang af målemetoder

·​justering af måleudstyret

·​klargøring af prøverør og glas

·​vurdering af resultat for måling.

Kl.16.00 slut.

Underviser.

Vi arbejder til daglig med måling og arbejdsmiljø. Vi underviser trykluftsagkyndige, miljøkonsulenter og virksomheder i arbejdsmiljø.

Kurset giver deltagerne viden indenfor kompressoranlæg herunder trykbeholdere, vedligeholdelse, sikring samt Arbejdstilsynets lovmæssige krav.

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk