Bruun Inspektion udfører ikke mere NDT – Non Destructive Testing

Rev. den 9.3.2023

Med NDT og prøvning minimerer du risikoen for fremtidige nedbrud på dit anlæg og kommer kort sagt problemerne i forkøbet. Med NDT og prøvning får du samtidig dokumentation for, at dit anlæg lever op til gældende regler for sikkerhed og drift.

Bruun Inspektion samarbejder med Nordisk Svejsekontrol (NSK), der udfører alt indenfor NDT.

 • Ultralyd Test (UT)
 • Visuel Test (VT)
 • Penetrant Test (PT)
 • Magnet Test (MT)

Visuel test

Uanset krav skal der normalt udføres en visuel bedømmelse af svejsningen. Denne kontrol kan udføres efter DS/EN ISO 5817, som i hovedtræk går ud på den dårligste enkeltkarakter er altid hovedkarakteren for hele sømmen.

Standarden inddeles i 3 kvalitetsniveauer, som hver har et niveausymbol:

 • Niveausymbol D, som svarer til kvalitetsniveau Moderat
 • Niveausymbol C, som svarer til kvalitetsniveau Mellemliggende
 • Niveausymbol B, som svarer til kvalitetsniveau Skærpet

De 3 kvalitetsniveauer har til formål at dække størstedelen af svejsefejl.

Korte og lange fejl ved NDT

Korte fejl er en eller flere fejl med en samlet længde, der ikke er større end 25 mm udtaget af vilkårlige 100 mm af en svejsning eller maksimalt 25 % af en svejselængde for en svejsning kortere end 100 mm.

Lange fejl er en eller flere fejl med en samlet længde større end 25 mm udtaget af vilkårlige 100 mm af en svejsning eller minimum 25 % af en svejselængde for en svejsning kortere end 100 mm.

Ikke-destruktiv prøvning (NDT) af svejsesømme kan forlanges udført som akkrediteret prøvning.

Hvor der på grund af materialevalg, godstykkelser eller svejsemetode kan opstå risiko for forsinket revnedannelse (hydrogenrevner) skal NDT-undersøgelser, ved nogle standarder først foretages 24-48 timer efter svejsningens færdiggørelse.

Omfang og undersøgelsesmetode for NDT fremgår af den godkendte konstruktionstegning og/eller svejseprocedure m.m.

Ultralyd

Ultralydsprøvning anvendes til undersøgelse af fejl og defekter i metal.

Ultralydsprøvning er en af de mest anvendte materialeprøvningsmetoder. Den anvendes for at konstatere, om der er materialefejl i plader eller rør. Ultralyd bruges oftest inden for metalindustrien og er kontrol af svejsesømmes kvalitet (for eksempel revner og indeslutninger) og detektering af støbe-, smede- og valsefejl (for eksempel porer og indeslutninger).

Metoden anvendes også til godstykkelsesmåling (f. eks til detektering af erosion eller korrosion) af f.eks. rørledninger på raffinaderier. I dag bruges denne metode også til betonundersøgelser. Andre anvendelsesområder er påvisning af revner i sammenspændings- og stag bolte, hvor man kan undersøge uden at skulle adskille samlingen og tage bolten ud.

Teknisk princip

Ultralyden frembringes af et lydhoved (transducer), hvori et lydhoved omsætter elektriske impulser fra ultralydsapparatet til ultralydsbølger, dvs. uhørlige lydbølger med en frekvens på 3-20 MHz. Tilbagekastede ultralydsbølger, der træffer krystallen, omsættes til et elektronisk signal, der transmitteres til en tv-skærm.

​Billedet viser et ultralydsapparat.

Ultralydsundersøgelse anvendes til undersøgelse af materialefejl. Fordelen ved ultralyd er, at dette kan foretages uden at medarbejderne i værkstedet bliver påvirket af arbejdet.

Det kræver en del øvelse og erfaring at kunne foretage en ultralydsundersøgelse.

Ultralyd er anvendelig på næsten alle typer svejsninger.

Undersøgelsesstandard og acceptkriterier findes i standarderne.

Brugen af ultralyd begrænses af:

 • Svejsesømme i autentisk materiale kan normalt ikke ultralyd undersøges, idet strukturen og et stort indhold af karbider, forårsager en kraftig afbøjning af centralstrålen og dæmpning af lydimpulserne.

Ultralyd bruges ikke på:

 • Rustfrie konstruktioner (i teorien muligt, som regel ikke muligt i praksis)
 • Godstykkelse skal min. være 8 mm, for at der kan foretages ultralyd med et brugbart resultat.
 • Samt kantsømme.

Penetrant

Penetrantprøvning er velegnet til visning af overfladefejl i magnetiske og ikke-magnetiske materialer.

Metoden begrænses af:

 • En ru overflade, for eksempel støbejern nedsætter muligheden for en effektiv undersøgelse, idet overfladen er svær at rengøre for overflødig kapillarvæske
 • Olie-, fedt- og overfladebelægninger samt glødeskaller kan forhindre et brugbart resultat
 • Overfladen må ikke være sugende.

Metoden benyttes specielt til rustfrit stål og aluminium (ikke-magnetiske materialer), hvis magnetpulver ikke kan anvendes.

Kontakt os for at høre mere om NDT

Hvis du ønsker at høre mere om NDT, kan du ringe til os på telefon 88 27 27 27 eller skrive en e-mail til info@bruun-inspektion.dk.

Download flyer omkring visuel bedømmelser iht. ISO 5817

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

 • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
 • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk