Temadag i indretning af trykbærende udstyr (PED)

Kurset henvender sig til fabrikanter som fremstiller og samler trykbærende udstyr.

(Kedler, trykbeholdere, køleanlæg m.m.)

Arbejdstilsynet nye direktiv 2014/68/EU.

Dato

Middelfart: Den 3.6.2024

Sjælland: 22.4.2024

Tilmelding

Løbende tilmelding

Pris

Pris pr. deltager: 3.150 kr. eksl. moms, inkl. kompendium og forplejning (der serveres rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe). Vi tager de nødvendige hensyn i forhold til hygiejne.

Indhold

Trykbærende udstyr 2014/68/EU om fremstilling af trykbærende udstyr, hvor der stilles nye krav til fabrikanter af f.eks. kedler, trykbeholdere, rørsystemer, rørledninger, sikkerhedsanordninger og diverse ventiler. Herunder køleanlæg, procesanlæg m.m. Valg af moduler, hvordan er enheder (anlægssikring m.m.)

Program

Arbejdstilsynets bekendtgørelse 2014/68/EU PED EU-direktiv, herunder:

·​gyldighedsområde

·​kontrolklasser/kategorier

·​overensstemmelses vurdering

·​de væsentlige sikkerhedskrav.

Fremstilling samt samling af enheder herunder:

·​konstruktion

·​styrkeberegning

·​materiale krav

·​sikkerhedstilbehør.

Virksomhedsgodkendelser for fremstilling herunder:

·​svejseværksted

·​svejseprocedure og svejse certifikater

·​NDT

·​kvalitetskrav til fremstilling

·​kontrol af sikkerhedsudstyret.

Dokumentationskrav ved levering samt samling af enheder herunder:

·​driftsinstruktioner

·​fremstillingspapirer/tegninger

·​armatur

·​sikkerhedskomponenter

·​opstillingskontrol

·​i drift tilladelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 herunder:

·​opstillingskontrol

·​periodisk kontrol

·​reparation.

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk