Tankinspektion af transportable tanke og lastbiltanke

Skal der udføres tankinspektion i din virksomhed? Hos Bruun Inspektion udfører vi inspektion og kontrol af transportable tanke og lastbiltanke med videre. Vi er DANAK-akkrediteret og servicerer kunder i hele Danmark.

Konstruktionsgennemgang, fremstillingskontrol og inspektion

Vi har stor ekspertise med konstruktionsgennemgang, fremstillingskontrol og inspektion af alt inden for ADR/IMDG.

Vi har mange års erfaring med:

  • ADR-tanke
  • TPED-tanke
  • Trykprøvninger
  • Tæthedsprøver
  • Fremstillingskontrol af tanke
  • Godkendelse af konstruktioner
  • Periodiske og lovpligtige undersøgelser
  • Anden tankinspektion

Vi er DANAK-akkrediteret, og vores medarbejdere har bred erfaring og store kompetencer inden for området. Vores mangeårige erfaring er din tryghed for, at der ikke opstår uforudsete problemer med din ADR-tank i ind- og udland, og at du altid har den rette dokumentation til myndighederne.

Du kan altid forvente, at vores tekniske bistand er af høj kvalitet, ligesom vi udfører vores opgaver til tiden. Det er vigtigt for os, at vores kunder kan overholde både de lovmæssige krav og de eventuelle kundekrav.

Kontakt os for at få mere information om tankinspektion

Vi er altid klar til at få en snak om konstruktionsgennemgang, fremstillingskontrol og anden tankinspektion. Samtidig tilbyder vi råd og vejledning i henhold til jeres ønsker og behov. Herefter kan vi udarbejde et uforpligtende tilbud.

Du kan ringe på telefon 88 27 27 27 for at få flere oplysninger. Du kan også skrive til os på e-mail info@bruun-inspektion.dk.​

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk