Bruun Inspektion

Bruun Inspektion bygger på et fundament af medarbejdere med mange års erfaring inden for inspektion, certificering,  Vi er et af de førende inspektionsorganer i Danmark.

Vi yder vore kunder teknisk bistand af høj kvalitet. Inspektørerne hos Bruun Inspektion er dem, der er er tæt på dine tekniske anlæg og som rykker ud på de tidspunkter, hvor du har brug for det.

Det gælder, uanset om der er brug for en godkendelse eller et inspektion af en elevator eller et eftersyn, trykprøvning  eller besigtigelse af såvel store som mindre trykbærende anlæg.

Det er også Bruun Inspektion, der har ekspertisen til at certificere din virksomhed og til at gennemføre Non Destructive Tests og prøvninger.

Under Bruun Inspektion hører også Bruun Rådgivning med et omfattende katalog med undervisningsmoduler for blandt andet kedelpassere og svejsere, hvad enten det drejer sig om lovpligtige kurser eller faglig opgradering af dine medarbejdere​​

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk