Lovpligtigt eftersyn af trykbeholdere

Bruun Inspektion udfører konstruktionsgennemgang, fremstillingskontrol og inspektion af alle typer beholdere i hele Danmark. Periodiske eftersyn og inspektion af trykbeholdere er lovpligtige. For os gælder det også om at udrede eventuelle fremtidige problemer, inden disse bliver kritiske og i værste fald fører til ulykker.

Når det kommer til et lovpligtigt eftersyn af trykbeholdere, samarbejder vi med de førende trykluftfirmaer. Vi er DANAK-akkrediteret til at udføre inspektioner af trykbeholdere.

Vores medarbejdere er både erfarne og kompetente inden for:

 • Fremstillingskontrol af trykbeholdere
 • Godkendelse af procesanlæg, herunder afprøvning og test af sikkerhedsudstyr
 • Opstillingskontrol af trykbeholdere
 • Periodiske og lovpligtige eftersyn
 • Kontrol ved skader

Fordelene ved vores inspektion af trykbeholder:

 • Registrerer let korrosion og andre skader
 • Forhindrer udslip og ulykker samt minimerer risiko for skader på mennesker og miljø
 • Vejleder og bistår med planlagt vedligehold
 • Hjælp til at holde styr på dine lovpligtige inspektioner jf. Arbejdstilsynets vejledninger

Gennemgang af konstruktion.

Trykluftanlæg sprængning af trykluftbeholdere

Billedet til venstre viser én 8 år gammel trykluftbeholder, der er sprunget på grund af dårlig vedligeholdelse.  

Beholderen/trykbeholderen havde ikke fået foretaget eftersyn og lovbefalet inspektion. Det fremgår, at beholderen har været meget tæret indvendig.

Cirka hvert 3. år sprænger en beholder. På billedet til venstre ses det, hvor galt det kan gå, når en beholder ikke jævnligt kontrolleres. Heldigvis kom ingen personer til skade i dette tilfælde. Bruun Inspektion har kendskab til andre lignende sprængninger af beholdere, hvor det har resulteret i ulykker og retsligt efterspil.

Arbejdstilsynet kræver derfor, at beholdere inspiceres af blandt andet Bruun Inspektion hvert 2. år for at forhindre havarier og personskade på trykbeholdere.

Rørdimensioner og luftkompressor

Det er vigtigt, at rørenes dimensioner er de rette i forhold til resten af systemet og til de arbejdsopgaver, man udfører. Det er kostbart at producere trykluft. Derfor er det vigtigt at foretage de rigtige vurderinger, når man anskaffer og vedligeholder et trykluftanlæg.

Derfor er det også vigtigt, at der vurderes følgende:

 1. Hvor stor en luftmængde skal der bruges?
 2. Hvad koster luften at fremstille med forskellige typer luftkompressor?

Maksimale intervaller fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse

Trykbeholdere​

Besigtigelse​: 4. år

Eftersyn​: 2. år

Utætheder

Luftanlæg er oftest utætte, og bør derfor tjekkes for evt. utætheder.​

Huldiameter (mm):

​1

Lækage ved 6 Bar (liter luft pr.sec):

​1

Effektforbrug (kW):

​0,35

Huldiameter (mm):

3

Lækage ved 6 Bar (liter luft pr.sec):

10

Effektforbrug (kW):

3,15

Huldiameter (mm):

5

Lækage ved 6 Bar (liter luft pr.sec):

27

Effektforbrug (kW):

8,27

Huldiameter (mm):

​10

Lækage ved 6 Bar (liter luft pr.sec):

​103

Effektforbrug (kW):

32,9

​Tabel der viser hvor stort effektforbrug der er ved en utæthed. Bemærk at værdierne er ca. værdier.

Trykluft er en energiform, ganske som el. Man bruger luften til at drive noget med og pumpe noget op med. Det skaber man med en kompressor, hvor man trykker luften op i et tryk, så man kan begynde at blæse med det – for eksempel pumpe dæk op eller sprøjtemale. 

Til at komprimere luften findes der stempelkompressorer og skruekompressorer.

Få foretaget et lovpligtigt eftersyn af trykbeholdere

Ønsker du at få foretaget et lovpligtigt eftersyn af trykbeholdere? Eller vil du blot høre mere om vores arbejdsprocesser? Så skal du ikke tøve med at kontakte os. 

Ring på telefon 88 27 27 27 eller skriv til e-mail info@bruun-inspektion.dk.

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

 • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
 • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk