Logo

Bruun inspektion udleverer Logo, som må anvendes til fri markedsføring, når virksomheden er certificeret.

Regler for brug af logo og navn:

Må ikke påsættes produkter, eller kunne misforstås som et akkrediteringslogo.

Logo skal fjernes fra hjemmeside og andre steder ved certificeringens ophør/suspendering/udløb.

Virksomheden kan bruge certifikaterne til forretningsformål, men på en sådan måde, at det er klart, at certificeringen gælder systemcertificering og ikke et produkt.

Certifikaterne må kun bruges i forbindelse med adressen, der er nævnt på certifikaterne, og kun de produkter / tjenester, som certificeringen dækker.

Certifikatets logo / nummer, standardens / betegnelsens standard må ikke anbringes på eller i forbindelse med produktet, dets emballage eller på f.eks. specifikke kvalitets- og miljøcertifikater med direkte henvisning til produktet.

Det er ikke tilladt at bruge et logo på visitkort. Bruun inspektion udleverer Logo, som må anvendes til fri markedsføring, når virksomheden er certificeret. 

certificeret

2021 10 01 inspekta_iso zenkliukai (en 1090-1)-01

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk