Erklæring om upartiskhed

Medarbejdere i Bruun Inspektion vil have adgang til kundernes virksomhedsinformation, planer, forretningsinformation og lignende i nogle arbejdsforhold. Alle sådanne oplysninger skal holdes fortrolige, medmindre andet er aftalt med kunden.

Inden Bruun Inspektion godkender en ansøgning, skal Bruun Inspektion overveje upartiskhed og uafhængighed. Dette tages stilling til ved oprettelse af aftalen, virksomheden har udarbejdet tjeklister i forbindelse med ansøgninger om akkrediteret certificering, hvor vurderingen af ​​uvildighed udføres. Resultatet af vurderingen kan være, at Bruun Inspektion sender en afvisning til kunden, eller at sagen accepteres. Upartiskheden overvejes ligeledes af en person, der laver audit ude hos kunden, som et punkt i auditrapporten. 

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk