Erklæring om upartiskhed

Medarbejdere i Bruun Inspektion vil have adgang til kundernes virksomhedsinformation, planer, forretningsinformation og lignende i nogle arbejdsforhold. Alle sådanne oplysninger skal holdes fortrolige, medmindre andet er aftalt med kunden.

Inden Bruun Inspektion godkender en ansøgning, skal Bruun Inspektion overveje upartiskhed og uafhængighed. Virksomheden har udarbejdet tjeklister i forbindelse med ansøgninger om akkrediteret certificering, hvor vurderingen af ​​uvildighed udføres. Resultatet af vurderingen kan være, at Bruun Inspektion sender en afvisning til kunden, eller at sagen accepteres. Upartiskheden overvejes både af den person, der opretter sagen, og udvælger ledende auditor og eventuelle medauditorer og specialist, men også af disse selv. Der kvitteres for dette i rapporten.

Hvis der opdages konflikter, skal dette rapporteres som manglende overensstemmelse og sendes til administrerende direktør og kvalitetschef. Eventuel registreret manglende overholdelse af upartiskhed vil blive behandlet af kvalitetschefen i ledelsens gennemgang.

Virksomheden må ikke have bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere i ledelsesfunktioner, der har økonomiske interesser hos de kunder, hvor der udføres en opgave, og derved kan påvirke opgaverne hos den pågældende kunde. Dette vurderes af den tekniske leder i samråd med den ansatte hver gang, der kommer nye opgaver eller nye kunder til. Vurderingen gøres hver gang, en medarbejder skal udføre en opgave.

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk