ISO 9001-certificering af kvalitetssystem

ISO 9001

Bruun Inspektion tilbyder en samarbejdsaftale med akkrediteret virksomhed på ISO 9001. Vi kan således certificere din virksomhed med vores egne auditere i henhold til de standarder, der er angivet i ISO 9001-certificering.

ISO 9001-certificering er en samling af standarder for kvalitetsstyring – omfattende alle typer virksomheder i lande verden over. ISO 9000-standarderne er de ældste af slagsen under ISO (International Organisation for Standardization). Disse er siden 1987 blevet revideret og opdateret adskillige gange, og i dag er ISO 9001 den mest anvendte kernestandard til sikring af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Bruun Inspektion vil under gennemgang af din virksomhed, og den efterfølgende godkendelse, have et procesorienteret fokus på blandt andet kvalitetsledelse, produktdesign, kundebehandling, dokumentkontrol, intern oplæring, intern revision og ledelsesevaluering.

Vi samarbejder med udenlandscertificeringsorgan, som har akkreditering på de forskellige standarder.

Miljøhåndtering og miljøpolitik

ISO 14001

Kunder inden for alle sektorer stiller konstant større krav til bæredygtig produktion og forsvarlig miljøhåndtering under fremstillingsprocessen.

Når din virksomhed er ISO 14001-godkendt, kan du dokumentere over for dine kunder, at virksomheden har et miljøledelsessystem, der klart specificerer, hvordan alle processer og aktiviteter, under produktionen, er fordelt i forhold til ansvar og kompetencer.

ISO 14001 er en international standard for miljøledelse og kan anvendes inden for alle former for industri. 

Under certificeringen lægges der vægt på:

  • Miljøpolitik
  • Planlægning
  • Iværksættelse og drift
  • Kontrol og korrigerende handlinger
  • Ledelsens gennemgang

Medarbejdere fra Bruun Inspektion har mange års erfaring i at gennemgå miljøhåndteringen i en virksomhed.

Arbejdsmiljø –ISO 45001

ISO 45001

Med en EN 45001 certificering dokumenterer du over for kunder og samarbejdspartnere, at din virksomhed har arbejdsmiljøledelsessystemer til at sikre, at din produktion sker under ordnede og sikrede forhold.

Den første standard under OHSAS (Occupational Health & Safety Advisory Services) blev udviklet i 1999, og er siden revideret og opdateret. De nuværende standarder under OHSAS 18001 er fra 2007, og er anvendelig i både små og store virksomheder. I dag er det ISO 45001 standarden.

Vi gennemgår og godkender din virksomhed i henhold til ISO 45001, så virksomheden producerer og kan dokumentere, at produktion sker under hensyntagen til medarbejderes sikkerhed og sundhed.

Hør mere om ISO 9001-certificering

Hvis du vil vide mere om ISO 9001-certificering, ISO 14001 eller ISO 45001 certificering eller en af de andre systemer, kan du altid kontakte os. Ring på telefon 88 27 27 27 eller send en e-mail til info@bruun-inspektion.dk.

Bruun Inspektion er akkrediteret hos DANAK og godkendt ved EU som notified body 2870

Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre og forhindre forurening fra vores egen forretning og de tjenester, vi leverer. De tjenester, vi leverer til vores kunder, bestræbes på at have de egenskaber, der giver kunderne en miljøvenlig livscyklus fra produktion, anvendelse og videre til bortskaffelse.

Kvalitetspolitikken for virksomheden er:

  • At virksomheden er kendt for at være kvalificeret serviceleverandør af inspektion-/certificerings-/prøvningsarbejde, og at stræbe efter at være en af de bedste inspektions-/certificerings- og prøvningsorganer i Danmark.
  • At operere under ikke-diskriminerende politikker og procedurer. – Alle bliver certificeret og inspiceret under lige vilkår. Dette gælder også administrationen heraf.

Alle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Ved at sikre medarbejdernes sundhed og velvære gennem nul-tolerance for skader og ved at fokusere på forbedringer af arbejdsmiljøet, vil virksomhedens produktivitet, kvalitet, konkurrencefordel og rentabilitet øges.

Bruun Inspektion A/S

Bruun Inspektion A/S 

​​Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Klik her for rutevejledning

CVR: 41074442

Telefon: 88 27 27 27

E-mail: Info@Bruun-inspektion.dk